Розпродаж!

Рюкзак Dakine Helipro II 28L

Оригінальна ціна: 5 834 грн..Поточна ціна: 3 484 грн..

Dakine
Артикул: 10000224 Категорії: ,

DAKINE Heli Pro II 28L – зруч­на та стиль­на мо­дель для за­нять зи­мови­ми ви­дами спор­ту, яка ос­на­щена спеціаль­ни­ми кріплен­ня­ми для пе­рене­сен­ня спо­ряд­ження. Щіль­на ди­ха­юча спин­ка на­дає до­дат­ко­ву жорсткість та за­без­пе­чує біль­ший за­хист для спи­ни. М’які пле­чові лям­ки рюк­за­ка зруч­но си­дять та не ство­рю­ють дис­комфорт при ка­танні. На внутрішній час­тині ля­мок – ди­ха­ючий ма­теріал Dri Mech. Вер­ти­каль­не пе­рене­сен­ня бор­да з третім ре­менем. Діаго­наль­не пе­рене­сен­ня лиж. Та­кож для пе­рене­сен­ня лиж є подвій­на діаго­наль­на A-подібна ра­ма. Вер­ти­каль­на бічна ки­шеня з застібкою на блис­кавці зруч­на для зберіган­ня різних ре­чей пер­шої не­обхідності. Ши­рокий по­яс­ний ремінь з до­дат­ко­вою ки­шенею для не­вели­кого фо­то­апа­рата, те­лефо­ну або ж ключів. Ре­гуль­ова­на по ви­соті груд­на стяж­ка до­пома­гає мак­си­маль­но надій­но зафіксу­вати рюк­зак на спині. Для гірсь­ко­лиж­ної мас­ки пе­ред­ба­чена ок­ре­ма спеціаль­на ки­шеня з пок­риттям з флісу. Він вбе­реже ва­шу мас­ку від под­ря­пин та пош­коджень. Рюк­зак сумісний з гідра­тором DAKINE. Утеп­ле­ний ка­нал для труб­ки гідра­тора в лямці рюк­за­ка.

Об’єм: 28л
Вага: 1,15 кг
Габарити: [56 x 33 x 25 см]
Матеріал: 630D Nylon/400D Nylon Ripstop
Колір